Sofa hiện đại Vintreso

10,800,000
13,200,000

Mã: GT131

Đơn vị tính: bộ

Số lượng hiện có: 10

Ghi chú:

Số lượng đặt mua:

  • Nội dung
  • Thông tin sản phẩm

faafs

Thông tin sản phẩm

Thương hiệu : a
Màu sắc : b
Kích thước sản phẩm : c
Kích thước đóng gói : d
Sản xuất tại : e
Chất liệu : f
Trọng lượng : g

Đóng gói

Kích thước (DxRxC) : 3,000mm x 1,600mm x 850mm
Thể tích : 4.080 m3

Nhập email của bạn để đăng ký vào danh sách nhận bản tin.